dimarts, 12 de març de 2013

Joaquim Molins, president del Liceu


El president de la Generalitat, com a president d’honor del Patronat del Gran Teatre del Liceu, i un cop escoltat el Patronat, ha nomenat president del Liceu Joaquim Molins, que ostentarà el càrrec per un període de cinc anys renovables. Molins també serà president de la comissió executiva del Teatre.

Nascut a Barcelona l’any 1945, Joaquim Molins és enginyer industrial i màster en Economia i Direcció d’Empreses per l’IESE. Durant la seva trajectòria política, va ser diputat a Madrid, conseller de Comerç i Turisme i de Política Territorial i Obres Públiques, així com candidat a l’alcaldia de Barcelona. Ja retirat de la vida política, l’any passat va ser escollit conseller delegat de Barcelona Regional, l’agència metropolitana de desenvolupament urbanístic i d’infraestructures.

Molins compta amb una àmplia trajectòria política, amb una reconeguda capacitat de consens i de capacitat executiva. Té, a més, una forta vinculació amb el Gran Teatre de Liceu.

Compliment dels nous estatuts

El nomenament de Molins com a president del Patronat ve derivat de les modificacions en els estatuts del Liceu que es van aprovar el passat 16 de juliol de 2012.

Els representants de les institucions públiques i del sector privat que conformen els òrgans de governança del Liceu (Generalitat de Catalunya, Ministerio de Cultura, Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, Consell de Mecenatge i Societat del Gran Teatre del Liceu) van acordar llavors que la presidència del Liceu deixés de ser rotatòria entre les administracions que en formen part, per recaure en mans d’un representant de la societat civil. Amb el nomenament de Molins es garanteix la continuïtat en l’exercici de la presidència i la seva dedicació intensiva.

Molins també serà president de la comissió executiva. En els darrers mesos, ha estat el conseller de Cultura qui ha exercit aquest càrrec, des de la modificació dels estatuts al mes de juliol.

El Patronat tindrà, a més, quatre vicepresidències que seran: el Conseller de Cultura, el Secretari d’Estat de Cultura, l’Alcalde de Barcelona i el President de la Diputació de Barcelona.

D’acord amb el que s’estipula en els estatuts s’han nomenat els nous representants de la Generalitat (Pilar Pifarré, secretària general del Departament de Cultura; Jordi Sellas, director general de Promoció i Coordinació Cultural i Josep Maria Busquets), del Ministerio de Cultura ( Santiago de Torres i Francisco Gaudier) i de la Societat del Gran Teatre del Liceu (Àgueda Viñamata). Continuen els mateixos representants de la Diputació de Barcelona, de l’Ajuntament de Barcelona i del Consell de Mecenatge.

A la reunió també s’ha aprovat la modificació del Pla Director 2012-2013/2016-2017. Aquest full de ruta del Teatre permetrà consolidar el futur del Teatre garantir-ne la seva sostenibilitat.

El Pla Director es basa en tres eixos centrals: el manteniment de la qualitat artística, la consolidació del projecte musical i la funció social del Teatre, tot reforçant el pes del mecenatge tant empresarial com particular. Així mateix, el nou Pla inclou l’adequació de l’oferta a la demanda prevista, mantenint el nombre de títols d’òpera i conjugant la màxima ocupació amb el nivell òptim d’ingressos. Així mateix, preveu la congelació de les aportacions de les administracions a les noves xifres establertes per a la temporada 2012-2013.

El Patronat també ha aprovat les liquidacions econòmiques de la Fundació del 2011-2012 i el pla d’activitat i pressupost de la temporada artística 2013-2014.

Font: Departament de premsa del GTL.